Quickly Buzzing Dining-Room

Im Getting Ready To Go

Spargrisar

När jag flyttade till Sverige så hittade jag en spargris som jag ville köpa, men när juag tittade under den så fanns det en öppning, och då blev jag besviken. Där jag kommer ifrån så hade jag bara sett sådana som man måste krossa, och det var ju det jag var ute efter. Kan man öppna den så är det ju ingen vits, då kommer man ju att hålla på och ta ut pengar innan det är dags. Jag vill köpa en sådan spargris till barnen. De har spargrisar, men de tar ut sina pengar och spenderar dem hela tiden. Jag vill lära dem att spara längre tid.