Quickly Buzzing Dining-Room

Im Getting Ready To Go

Utveckling av elektronik

Jag arbetar just nu med elektronikutveckling. Vi hjälper folk att utveckla en idé inom elektronik från idé till färdig produkt. Det är riktigt kul faktiskt. Man får in alla möjliga roliga och konstiga idéer. Ibland är det riktigt bra idéer medan det ibland är ganska konstiga idéer. Men vi gör bara det kunden säger åt oss att göra så länge vi får betalt för det. Man lär sig väldigt mycket nytt också när man håller på med olika saker och idéer. Så det är ett riktigt lärorikt arbete måste jag säga.